Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Przetwarzanie danych funkcjonuje w Digital Robots Sp. z o.o. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1,
– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami,
– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.
Administrator danych
W każdym z przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, kiedy Digital Robots Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przetwarza dane osobowe udostępnione jej przez Użytkownika, staje się ich administratorem.
Administratorem danych osobowych udostępnionych na niniejszej stronie jest Digital Robots Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 21, 35-307 Rzeszów, tel. tel. +48 571 075 470, e-mail: info@digital-robots.io

Gromadzenie danych poprzez stronę Digital Robots Sp. z o.o.
Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Digital Robots Sp. z o.o. jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.
Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika.
Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to określone inne niż powyżej informacje dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.
Niemniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi lub zdarzenia określonych w ramach witryny Digital Robots Sp. z o.o. (np. otrzymanie informacji na temat produktu, oferty, uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
– odpowiadania na zapytania złożone przez formularz kontaktowy;
– marketingu własnych produktów (jeśli Użytkownik jest naszym klientem, to przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu).
W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W przypadku przetwarzania danych Użytkownika dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o oferowanych przez Digital Robots Sp. z o.o. produktach, promocjach, usługach, szkoleniach, a także wyświetlaniu reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Użytkownikowi ofert, promocji, reklam, które mogą go zainteresować, jak również innych informacji dotyczących działalności Digital Robots Sp. z o.o.
Podobnie, w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na witrynie Digital Robots Sp. z o.o., opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania oczekiwaniom Użytkownika.
W przypadku wysłania przez Użytkownika aplikacji w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy) a w przypadku wskazania w CV danych niewskazanych w przepisach prawa, jak również w przypadku chęci udziału w kolejnych rekrutacjach dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przetwarzając dane osobowe Użytkownika w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika, prowadzenia analizy aktywności Użytkownika, doskonalenia stosowanych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika
W przypadku wysłania do Digital Robots Sp. z o.o. zapytania poprzez formularz kontaktowy, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika, a w przypadku marketingu opartego o pliki cookies, do momentu wycofania przez zgody na użycie plików cookies.
W przypadku przesłania przez Użytkownika aplikacji i uczestniczenia w rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia rekrutacji, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to wtedy dane osobowe przetwarzane są przez okres 2 lat od dnia udzielenia zgody.

Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom, z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi w zakresie rekrutacji, agencjom marketingowym, a ponadto organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
Dane osobowe Użytkownika, w szczególnych sytuacjach, tj. związanych z korzystaniem przez nas z usług, narzędzi i aplikacji oferowanych przez Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów dane są przekazywane na podstawie umów, opartych na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Uprawnienia Użytkownika
Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do danych;
– prawo sprostowania danych;
– prawo usunięcia danych;
– prawo ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo przenoszenia danych;
– prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
– prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę);
– prawo do skargi.

Realizacja powyższych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania, Użytkownik otrzyma odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Pliki cookie
Na naszej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o danych osobowych i urządzeniach końcowych.
Technika cookies jest stosowana przez naszą stronę w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:
– tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
– personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
– utrzymywania sesji użytkowników,
– uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
– dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.
Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać.

Jesteśmy dostępni dla Ciebie

Al. Armii Krajowej 21

35-307 Rzeszów

Zadzwoń do nas

+48 571 075 470

Pon. - Pią.

8:00 – 16:00

Napisz do nas

info@digital-robots.io